Trädgårdsrådgivning

Besök på plats 1-2 timmar

Enklare skiss över tomten med förslag till placering av växter (om en ritning över tomten kan erhållas, har man ingen brukar kommunen kunna hjälpa till).

Växtlista med förslag på växter (placering enligt skiss), med tips och info.

Kostnad: 3700:- inkl. moms

Bor du mer än 2 mil utanför Nässjö tillkommer reseersättning med 80:-/mil.